ay-oikeudet.fi Työntekijöiden vaatimat oikeudet ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia. He tarvitsevat tukeasi nyt.

ay-oikeudet

KOLUMBIALAISIA AY-AKTIIVEJA JA IHMISOIKEUSPUOLUSTAJIA TAPETAAN JA UHKAILLAAN IHMISOIKEUKSIEN PUOLESTA TEKEMÄNSÄ TYÖN TAKIA

 

Kolumbia on ammattiyhdistysaktiivien murhatilastojen kärkimaita. Vuoden 2012 aikana Kolumbiassa tapettiin kymmeniä ammattiyhdistysten jäseniä.

 

Väkivalta ja uhkaukset ay-aktiiveja vastaan jatkuvat, vaikka Kolumbian hallitus on julkisesti tuominnut hyökkäykset. Väkivallasta ovat pääasiassa vastuussa puolisotilaalliset  ryhmät, joiden tiedetään toimineen myös yhteistyössä turvallisuusjoukkojen kanssa. Myös hallitusta vastustavat sissiryhmittymät syyllistyvät väkivaltaan ay-aktiiveja  vastaan.

 

Rankaisemattomuus on yleistä. Vaikka joidenkin  julkisuutta saaneiden ihmisoikeusloukkausten tutkinnoissa on edistytty, useimmat ay-aktiiveihin kohdistuneisiin  hyökkäyksiin syyllistyneet välttävät edelleen vastuunsa.

 

ARVOISA KOLUMBIAN PRESIDENTTI
JUAN MANUEL SANTOS

Vaadin, että toteutatte hallituksenne lupauksen estää ammattiyhdistysaktiiveihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset. Kolumbian hallituksen tulee:

  • ryhtyä tehokkaampiin toimiin uhattujen ammattiyhdistysaktiivien ja ihmisoikeuspuolustajien suojelemiseksi, heidän omien toiveidensa mukaisesti
  • varmistaa, että ammattiyhdistysaktiiveja ja ihmisoikeuspuolustajia vastaan tehdyt ihmisoikeusloukkaukset tutkitaan riippumattomasti ja perusteellisesti ja rikoksiin syyllistyneet tuodaan oikeuteen.

ALLEKIRJOITUKSIA TÄHÄN MENNESSÄ: 1238


ETUNIMI

SUKUNIMI

SÄHKÖPOSTI

PUHELIN

Minulle saa lähettää tietoa Amnestyn vetoomuksista, kampanjoista ja muusta toiminnasta.

Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuus

Amnesty International