Uutiset

PAM Palvelualojen ammattiliitto

PAM eli Palvelualojen ammattiliitto on ammattiliitto, joka toimii palvelualan ammattilaisten tukena ja turvana työelämän pyörteissä. Liittoon voivat liittyä kaikki halukkaat jotka ovat työskentelevät palvelualalla, ovat esimiehenä palvelualalla, opiskelevat palvelualan ammattiin tai toimivat itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä palvelualalla. Jäsenille on olemassa lukuisia erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joihin jäsen ammattiliiton jäsen voi halutessaan osallistua. Usein nämä koulutukset ovat täysin illmaisia jäsenille. Jäsenen on mahdollista kouluttautua esimerkiksi luottamushenkilöksi, työnohjaajaksi, yhdyshenkilöksi tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetuksi. PAM:in kautta työntekijällä on mahdollisuus tarkistaa palkkansa, saada apua lakiongelmiin, tietää oikeutensa työntekijänä ja työskennellä oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä sen täysivaltaisena jäsenenä. PAM on koonnut omille jäsenilleen myös kattavat jäsenedut,...