Aloitus

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme AY-oikeudet -blogiin! Tämän sivuston tarkoituksena on yhdessä pohtia työelämään liittyviä aiheita sekä työhön liittyviä oikeuksia niin työntekijän kuin työnantajankin puolelta. Kaikkien olisi hyvä pysähtyä miettimään, miten omaa työelämää voisi parantaa sekä tietysti työyhteisöäkin. Suomessakin joutuu aika ajoin taistelemaan omien oikeuksiensa puolesta, joten mitä enemmän tietoutta saamme koottua yhteen, sitä parempi kaikille. Olemme kuitenkin länsimaalainen ja liberaali maa, jossa kaikilla tulisi olla samat oikeudet ja yleisesti hyvä olla työpaikallaan ja yksityisessä elämässäkin, johon työ ja sen olosuhteet auttamatta vaikuttavat. Vietämme aikaa eilaisia töitä tehden melkeinpä kolmasosan elämästämme, joten tietenkin kyse on merkittävästä osasta elämää. Jos työpaikalla on huono olla, se vaikuttaa niin omaan hyvinvointiin kuin läheisiinkin. Työ voi olla stressaavaa jo muutenkin, joten miksi tehdä siitä entistä painostavampaa huonoilla työolosuhteilla.

AY-oikeudet kuuluvat kaikille

Etenkin nuorten ihmisten, jotka vasta aloittelevat työuraansa, on tärkeää tietää tarpeeksi omista oikeuksistaan, jotta vältyttäisiin ikäviltä tilanteilta. Liian usein kuulee tarinoita siitä, miten kokemattomat työntekijät ovat joutuneet tavalla tai toisella ongelmiin tietämättömyytensä takia, joten ihan siitäkin syystä kannattaa hankkia mahdollisimman paljon tietoutta omaan työhön liittyvistä asioista. Emme tietenkään halua syyllistää pelkkiä työnantajia, vaan keskitymme keräämään tietoa kaikkia osapuolia koskevista asioista.

Ammattiyhdistykset ja muut liitot ovat saaneet alkunsa siitä ideasta, että kaikkien tyytyväisyys ja hyvinvointi on taattua. Totta kai asioissa pitää tarpeen tulleen joustaa, etenkin näinä aikoina kun valtiolla menee joiltakin osin vähän huonommin. Mutta etenkin Suomen kokoisessa maassa olisi vaikeina aikoina hyvä kaikkien puhaltaa yhteen hiileen ja yhdessä saada Suomi kuntoon. Työ vaikuttaa niin moneen asiaan, kuten valtion taloudelliseen hyvinvointiinkin ja terve ihminen toki mielellään tekee töitä. Joten jos saadaan kaikki työhön liittyvät osapuolet tyytyväisiksi, voitaisiin ennakoida koko kansan voivan hyvin tuloksena tästä.

Ammattiyhdistykset Suomessa

Suomi on ollut kauan maatalousmaa, mutta ammattiyhdistykset saivat alkunsa nimenomaan teollisuuden lisääntymisen myötä. Ensimmäinen valtakunnallinen työehtoja rajaava sopimus tehtiin jo vuonna 1945, joten Suomen kannattaa pitää kiinni sen vuosikausia kestäneestä perinteestä, jolla taataan kansan hyvinvointi työelämässä. Nykyään moni työntekijä kuuluu jonkinlaiseen liittoon, joka puolustaa työntekijöiden oikeuksia. Silti olisi hyvä tietää itsekin tarpeeksi oikeuksistaan.

2000-luvulla on tapahtunut paljon muutoksia ja koko ajan pyritään parantamaan asioita. Niihin voi vaikuttaa itsekin osallistumalla asioiden edistämiseen henkilökohtaisella tasolla tai liiton mukana pääsee vaikuttamaan myös laajemmalla tasolla. Jos jokainen, niin työntekijät kuin työnantajat, aktiivisesti toimisi paremman työelämän puolesta, olisi Suomi jo pitkällä muita edellä työoikeuksissa. Meillä on kuitenkin siihen hyvät edellytykset, olemme pieni ja sitkeä maa ja yhdessä työtä tekemällä meillä on myös erinomaiset mahdollisuudet pärjätä mainiosti sekä kotona että kansainvälisestikin.

Kuten sanottua, täällä haluamme siis keskustella kaikkiin näihin asioihin liittyvistä asioista avoimesti ja tuomitsematta. Kaikilla on kuitenkin sama pyrkimys, onnellisuus ja tyytyväisyys työelämässä sekä terve elämä. Otetaan siis yhdessä selvää AY-oikeuksista ja autetaan toinen toisiamme! Tervetuloa vielä lämpimästi mukaan, jos sinulla heräsi ajatuksia tai haluaisit kysyä kysymyksiä sivuston tekijöiltä, voit ottaa yhteyttä parhaiten sähköpostilla.

Avoimen yhtiön edut ja haitat

Yrityksen avaaminen voi olla pelottava tehtävä. On niin paljon asioita, joita pitää miettiä: millaisen yrityksen haluat avata, liiketoimintasuunnitelma, talous ja sijainti. Ja tämä on vasta alkua.

Yksi tärkeimmistä päätöksistä, jotka teet, on se, minkä tyyppisen yrityksen avaat. Valittavana on useita yritystyyppejä, mutta yksi suosituimmista on avoin yritys. Katsotaanpa, mitä avoin yritys on ja joitakin sen etuja ja haittoja.

Sisällysluettelo

  1. Mikä on avoin yhtiö ja mitä etuja sen perustamisesta on?
  2. Mitkä ovat keskeisiä asioita, jotka on syytä pitää mielessä, jos päättää avata avoimen yrityksen?
  3. Miten avointa yritystä perustetaan?
  4. Mitkä ovat avoimen yrityksen perustamisen verovaikutukset?
  5. Miten avoin yhtiö vertautuu muihin yritysmuotoihin?
  6. Avoin yhtiö verrattuna osakeyhtiöön
  7. Osuuskunta yhtiömuotona
  8. Entäpä kommandiittiyhtiö
  9. Mikä on toiminimi?

Mikä on avoin yhtiö ja mitä etuja sen perustamisesta on?

Avoin yhtiö on yritystyyppi, jonka omistaa useampi kuin yksi henkilö. Yritystä perustaessa kannattaa myös noudattaa ohjetta: lue uutisia. Avoimen yhtiön perustamiseen liittyy useita etuja, kuten seuraavat:

1. Jaettu vastuu ja johtaminen – Avoimen yhtiön kaikki osakkaat jakavat vastuun ja voitot tasan. Tämä voi olla hyvä tapa jakaa työtaakka ja tehdä päätöksiä tiiminä.

2. Rajoitettu vastuu – Avoimen yhtiön osakkaat eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa yrityksen veloista tai vastuista. Tämä voi suojata osakkaita menettämästä henkilökohtaista omaisuuttaan, jos yritys epäonnistuu.

3. Läpikulkuverotus – Avoimiin yhtiöihin ei sovelleta yhtiöverotusta. Sen sijaan voitot ja tappiot siirtyvät yksittäisille osakkaille, joita verotetaan heidän henkilökohtaisen verokantansa mukaan. Tämä voi olla verotuksellisesti tehokkaampi tapa harjoittaa liiketoimintaa kuin yhtiöittäminen. Jos pörssiyhtiöt kiinnostavat sinua, niin klikkaa tästä.

4. Perustamisen helppous – Avoin yhtiö on yksi helpoimmista yritystyypeistä perustaa. Monimutkaista paperityötä ei tarvitse tehdä hallitukselle, ja avoimia yrityksiä koskevia säännöksiä on vähän.

Mitkä ovat keskeisiä asioita, jotka on syytä pitää mielessä, jos päättää avata avoimen yrityksen?

Vaikka avoimen yrityksen perustamisessa on monia etuja, on myös joitakin asioita, jotka on pidettävä mielessä:

1. Koska kaikilla osakkailla on yhtäläinen sananvalta avoimen yhtiön päätöksissä, on tärkeää, että osakkaat kommunikoivat tehokkaasti keskenään. Väärinkäsitykset voivat johtaa jännitteisiin ja konflikteihin osakkaiden välillä.

2. Toimintasopimus on välttämätön – Toimintasopimus on asiakirja, jossa hahmotellaan osakkaiden roolit ja vastuut sekä se, miten voitot ja tappiot jaetaan. On tärkeää, että näistä asioista vallitsee selkeä yhteisymmärrys ennen avoimen yrityksen perustamista, sillä muutoin riitoja voi syntyä myöhemmin.

3. Kumppanuussopimusten tulisi olla sovinnollisia – Koska avoimet yritykset ovat kumppanuuksia, on tärkeää, että kaikki kumppanit tulevat sovinnollisesti toimeen keskenään. Jos kumppanuussuhteet muuttuvat happamiksi, voi olla vaikeaa palata takaisin ja muuttaa kumppanuussopimuksia tai purkaa yritys kokonaan.

Miten avointa yritystä perustetaan?

Avoimen yrityksen perustaminen edellyttää, että:

1. Valitse toiminimi ja rekisteröi se viranomaisille.

2. Perustettava pankkitili yrityksen nimiin.

3. Laadi yhtiösopimus, jossa määritellään osakkeenomistajien tehtävät ja vastuut sekä voiton ja tappioiden jakaminen.

4. Tee vuosittain tuloveroilmoitus ja maksa mahdolliset verovelat.

Mitkä ovat avoimen yrityksen perustamisen verovaikutukset?

Avoimen yhtiön perustamisen yhteydessä on tärkeää neuvotella kirjanpitäjän tai lakimiehen kanssa, sillä on otettava huomioon monia monimutkaisia verovaikutuksia.

Miten avoin yhtiö vertautuu muihin yritysmuotoihin?

Yleisesti ottaen avoin yhtiö on vähemmän muodollinen ja säännelty kuin muut yhtiömuodot, kuten osakeyhtiö tai julkinen yhtiö. Tämä voi olla sekä etu että haitta. Toisaalta se voi helpottaa avoimen yhtiön perustamista ja toimintaa. Toisaalta se voi johtaa osakkaiden välisiin riitoihin, jos he eivät ole selvillä tehtävistään ja vastuistaan.

Avoin yhtiö verrattuna osakeyhtiöön

Osakeyhtiö on viranomaisten rekisteröimä yhtiömuoto, jonka osakkaiden vastuu on rajoitettu. Tämä tarkoittaa, että osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön veloista vain osakkeidensa arvoon asti. Tämä on merkittävä etu muihin yritysmuotoihin, kuten avoimiin yhtiöihin verrattuna, joissa osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön veloista riippumatta siitä, kuinka paljon he ovat sijoittaneet.

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää tiettyjen asiakirjojen, kuten perustamiskirjan ja yhtiöjärjestyksen, toimittamista viranomaisille, ja sinun on täytettävä tietyt osakepääomaa ja johtajia koskevat vaatimukset. Osakeyhtiön on myös laadittava tilinpäätös ja maksettava voitoistaan yhteisöveroa.

Avoin yhtiö on myös vähemmän riskialtis osakkeenomistajille kuin osakeyhtiö. Osakeyhtiössä osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön veloista osakkeidensa arvoon asti. Avoimessa yhtiössä osakkeenomistajat ovat vastuussa yhtiön veloista vain, jos he ovat henkilökohtaisesti taanneet ne.

Lisäksi avoimessa yhtiössä verotehokkuus on usein parempi kuin osakeyhtiössä. Avoimen yhtiön voitot ja tappiot siirtyvät yksittäisille osakkeenomistajille, joita verotetaan heidän henkilökohtaisen verokantansa mukaan. Tämä voi olla verotuksellisesti tehokkaampaa kuin yhtiöittäminen.

Osuuskunta on yritystyyppi, jonka jäsenet omistavat ja jota ne valvovat. Jäsenet ovat yleensä henkilöitä, jotka käyttävät osuuskunnan tarjoamia palveluja, kuten maanviljelijöitä, jotka käyttävät osuuskuntaa tuotteidensa markkinointiin, tai kuluttajia, jotka käyttävät osuuskuntaa ostaakseen tavaroita alennettuun hintaan. Osuuskunnat voivat olla joko voittoa tavoittelevia tai voittoa tavoittelemattomia.

Osuuskunta yhtiömuotona

Osuuskunnilla on kaksi keskeistä etua: ensinnäkin jäsenillä on sananvaltaa osuuskunnan johtamisessa ja toiseksi voitot jaetaan jäsenten kesken sen mukaan, miten he käyttävät osuuskuntaa. Tämä tarkoittaa, että jäsenillä on taloudellinen kannustin edistää osuuskunnan menestystä.

Osuuskunnan perustaminen edellyttää tiettyjen asiakirjojen toimittamista viranomaisille ja tiettyjen osuuspääomaa ja johtajia koskevien vaatimusten täyttämistä. Osuuskunnan on myös laadittava kirjanpito ja maksettava voitoistaan yhteisöveroa.

Entäpä kommandiittiyhtiö

Kommandiittiyhtiö on yhtiömuoto, joka on vähemmän säännelty ja muodollinen kuin osakeyhtiö. Se sopii yrityksille, joita johtaa pieni määrä ihmisiä. Kommandiittiyhtiössä on oltava vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies, joka vastaa yrityksen päivittäisestä johtamisesta ja vastaa yhtiön veloista. Muut yhtiömiehet, joita kutsutaan kommandiittiyhtiömiehiksi, ovat vastuussa yhtiön veloista vain yritykseen sijoittamiensa varojen arvoon asti. Kommandiittiyhtiön on toimitettava viranomaisille tietyt asiakirjat ja täytettävä tietyt osakepääomaa ja johtajia koskevat vaatimukset. Kommandiittiyhtiön on myös pidettävä kirjanpitoa ja maksettava voitoistaan yhteisöveroa.

Avoimesta yhtiöstä voi myös muodostua kommandiittiyhtiö, jos vain yksi yhtiömiehistä on vastuunalainen. Täten muista yhtiömiehistä tulee äänettömiä yhtiömiehiä, jotka rahoittavat yritystä.

Mikä on toiminimi?

Toiminimi on nimi, jolla yritys on rekisteröity viranomaisille. Toiminimen on oltava yksilöllinen, eikä sitä voi käyttää mikään muu yritys. On tärkeää valita toiminimi, joka on helppo muistaa ja joka kuvastaa yrityksesi luonnetta.

Voit valita yrityksellesi minkä tahansa nimen, kunhan se täyttää tietyt vaatimukset. Nimi ei esimerkiksi saa olla säädytön tai loukkaava, eikä se saa olla sama kuin toisen yrityksen nimi. Varmista myös, että verkkotunnus (verkko-osoite) on ostettavissa.

Mitä opimme?

Tässä artikkelissa olemme tarkastelleet avoimen yhtiön etuja ja haittoja. Avoin yhtiö on yritystyyppi, jonka omistaa useampi kuin yksi henkilö. Avoimen yhtiön perustamisen etuja ovat jaettu vastuu ja johtaminen, rajoitettu vastuu ja läpikulkuverotus. Avoimet yhtiöt on helppo perustaa, ja ne ovat edullisempia kuin muut yritysmuodot, kuten osakeyhtiöt tai osuuskunnat. Jos päätät perustaa avoimen yhtiön, sinun on myös pidettävä mielessä joitakin asioita, kuten osakkeenomistajien välinen yhteydenpito, toimintasopimuksen tärkeys ja sovinnollisten kumppanuussuhteiden tarve.

Olemme myös tarkastelleet miten avoin yhtiö vertautuu muihin yhtiömuotoihin. Jos harkitset yrityksen perustamista, on tärkeää valita tarpeisiisi sopiva yritysmuoto. Jokaisella yhtiömuodolla on omat etunsa ja haittansa, joten tutki ne kaikki huolellisesti ennen päätöksen tekemistä.