Aloitus

Tervetuloa keskustelemaan kanssamme AY-oikeudet -blogiin! Tämän sivuston tarkoituksena on yhdessä pohtia työelämään liittyviä aiheita sekä työhön liittyviä oikeuksia niin työntekijän kuin työnantajankin puolelta. Kaikkien olisi hyvä pysähtyä miettimään, miten omaa työelämää voisi parantaa sekä tietysti työyhteisöäkin. Suomessakin joutuu aika ajoin taistelemaan omien oikeuksiensa puolesta, joten mitä enemmän tietoutta saamme koottua yhteen, sitä parempi kaikille. Olemme kuitenkin länsimaalainen ja liberaali maa, jossa kaikilla tulisi olla samat oikeudet ja yleisesti hyvä olla työpaikallaan ja yksityisessä elämässäkin, johon työ ja sen olosuhteet auttamatta vaikuttavat. Vietämme aikaa eilaisia töitä tehden melkeinpä kolmasosan elämästämme, joten tietenkin kyse on merkittävästä osasta elämää. Jos työpaikalla on huono olla, se vaikuttaa niin omaan hyvinvointiin kuin läheisiinkin. Työ voi olla stressaavaa jo muutenkin, joten miksi tehdä siitä entistä painostavampaa huonoilla työolosuhteilla.

 

AY-oikeudet kuuluvat kaikille

Etenkin nuorten ihmisten, jotka vasta aloittelevat työuraansa, on tärkeää tietää tarpeeksi omista oikeuksistaan, jotta vältyttäisiin ikäviltä tilanteilta. Liian usein kuulee tarinoita siitä, miten kokemattomat työntekijät ovat joutuneet tavalla tai toisella ongelmiin tietämättömyytensä takia, joten ihan siitäkin syystä kannattaa hankkia mahdollisimman paljon tietoutta omaan työhön liittyvistä asioista. Emme tietenkään halua syyllistää pelkkiä työnantajia, vaan keskitymme keräämään tietoa kaikkia osapuolia koskevista asioista.

Ammattiyhdistykset ja muut liitot ovat saaneet alkunsa siitä ideasta, että kaikkien tyytyväisyys ja hyvinvointi on taattua. Totta kai asioissa pitää tarpeen tulleen joustaa, etenkin näinä aikoina kun valtiolla menee joiltakin osin vähän huonommin. Mutta etenkin Suomen kokoisessa maassa olisi vaikeina aikoina hyvä kaikkien puhaltaa yhteen hiileen ja yhdessä saada Suomi kuntoon. Työ vaikuttaa niin moneen asiaan, kuten valtion taloudelliseen hyvinvointiinkin ja terve ihminen toki mielellään tekee töitä. Joten jos saadaan kaikki työhön liittyvät osapuolet tyytyväisiksi, voitaisiin ennakoida koko kansan voivan hyvin tuloksena tästä.

 

Ammattiyhdistykset Suomessa

Suomi on ollut kauan maatalousmaa, mutta ammattiyhdistykset saivat alkunsa nimenomaan teollisuuden lisääntymisen myötä. Ensimmäinen valtakunnallinen työehtoja rajaava sopimus tehtiin jo vuonna 1945, joten Suomen kannattaa pitää kiinni sen vuosikausia kestäneestä perinteestä, jolla taataan kansan hyvinvointi työelämässä. Nykyään moni työntekijä kuuluu jonkinlaiseen liittoon, joka puolustaa työntekijöiden oikeuksia. Silti olisi hyvä tietää itsekin tarpeeksi oikeuksistaan.

2000-luvulla on tapahtunut paljon muutoksia ja koko ajan pyritään parantamaan asioita. Niihin voi vaikuttaa itsekin osallistumalla asioiden edistämiseen henkilökohtaisella tasolla tai liiton mukana pääsee vaikuttamaan myös laajemmalla tasolla. Jos jokainen, niin työntekijät kuin työnantajat, aktiivisesti toimisi paremman työelämän puolesta, olisi Suomi jo pitkällä muita edellä työoikeuksissa. Meillä on kuitenkin siihen hyvät edellytykset, olemme pieni ja sitkeä maa ja yhdessä työtä tekemällä meillä on myös erinomaiset mahdollisuudet pärjätä mainiosti sekä kotona että kansainvälisestikin.

Kuten sanottua, täällä haluamme siis keskustella kaikkiin näihin asioihin liittyvistä asioista avoimesti ja tuomitsematta. Kaikilla on kuitenkin sama pyrkimys, onnellisuus ja tyytyväisyys työelämässä sekä terve elämä. Otetaan siis yhdessä selvää AY-oikeuksista ja autetaan toinen toisiamme! Tervetuloa vielä lämpimästi mukaan, jos sinulla heräsi ajatuksia tai haluaisit kysyä kysymyksiä sivuston tekijöiltä, voit ottaa yhteyttä parhaiten sähköpostilla.