Uutiset

Akava

Akava

Tänään otamme esille korkeastikoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön, Akavan. Tämän järjestön jäsenkunnassa on palkansaajia, yrittäjiä, ammatinharhoittajia ja opiskelijoita. Akava on Ay-keskusjärjestöistä toiseksi suurin,...

PAM Palvelualojen ammattiliitto

PAM eli Palvelualojen ammattiliitto on ammattiliitto, joka toimii palvelualan ammattilaisten tukena ja turvana työelämän pyörteissä. Liittoon voivat liittyä kaikki halukkaat jotka ovat työskentelevät palvelualalla, ovat esimiehenä palvelualalla, opiskelevat palvelualan ammattiin tai toimivat itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä palvelualalla. Jäsenille on olemassa lukuisia erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joihin jäsen ammattiliiton jäsen voi halutessaan osallistua. Usein nämä koulutukset ovat täysin illmaisia jäsenille. Jäsenen on mahdollista kouluttautua esimerkiksi luottamushenkilöksi, työnohjaajaksi, yhdyshenkilöksi tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetuksi. PAM:in kautta työntekijällä on mahdollisuus tarkistaa palkkansa, saada apua lakiongelmiin, tietää oikeutensa työntekijänä ja työskennellä oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä sen täysivaltaisena jäsenenä. PAM on koonnut omille jäsenilleen myös kattavat jäsenedut,...

Ay-oikeuksien puolustaminen voi edelleen tappaa Kolumbiassa!

Me täällä Suomessa emme tule edes ajatelleeksi, että joissain maissa Ay-liikkeeseen kuuluminen ja työntekijöiden puolustaminen voi edelleen olla hengenvaarallista. Olemme onneksemme saaneet jo niin kauan nauttia Suomessa järjestäytymisoikeudesta, sekä Ay-liikkeiden vakaasta ja turvallisesta asemasta, että emme edes osaa ajatella, mitä elämä tuon kaltaisissa maissa on. Kerromme nyt Kolumbiasta ja Qatarista, joissa työntekijöiden oikeudet ja niiden puolustaminen voivat olla syy joutua murhatuksi. Kolumbiassa joutuu edelleen vuosittain reilu parikymmentä ihmistä tapetuksi vain sen takia, että he haluavat paremmat oikeudet tai oikeuden Ammattiyhdistys toimintaan ja sen suomiin oikeuksiin. Tämä on todella uskomatonta vuonna 2016, mutta valitettavan totta. Siksi onkin tärkeää että asiasta puhutaan, koska...
Mikä on SAK?

Mikä on SAK?

Tänään tutustumme hieman siihen, miten ammattijärjestöt toimivat suuremmassa mittakaavassa. Jokaisen alan ammattiliitot kuuluvat useimmiten ammattiliittojen keskusjärjestöön. Tänään kerromme hieman SAK:sta,...

Mihin liittoja tarvitaan?

Ensimmäisenä mieleemme tuli puhua hieman Suomen ammattiliitoista ja tässä ekassa kirjoituksessa perehdymmekin Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon, JHL:ään. Kuten nimestäkin voi päätellä, siihen voivat liittyä kaikki suomalaisella julkisella tai hyvinvointipalvelualalla työskentelevät ihmiset kuten lähihoitajat, kirjastoalalla työskentelevät, perhepäivähoitajat tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Myös henkilökohtaiset avustajat lasketaan tähän sektoriin.  Yksi tärkeimmistä liiton tehtävistä on tukea niitä henkilöitä, jotka ovat syystä tai toisesta joko tulleet erotetuiksi tai joutuneet lähtemään työpaikaltaan. Kun ihminen löytää itsensä tyhjän päältä, voi olo olla hyvinkin turvaton varsinkin mitä talouteen ja rahaan tulee. Silloin turvaa tuo ammattiliitto, joka voi liitosta riippuen antaa rahoitusta kun hän hakee uutta työtä. Tällä...