Onko normaalin duunarin järkevää aloittaa osakesäästäminen?

Tavallisen työntekijän voi olla järkevää aloittaa säästäminen osakkeisiin. Osakkeisiin sijoittaminen voi tuottaa enemmän kuin useimmat muut perinteiset sijoituskohteet, kuten säästötilit tai talletustodistukset, ja se on ihanteellinen tapa rakentaa pitkäaikaista varallisuutta. Hyödyntämällä markkinamahdollisuuksia sijoittajat voivat myös hyötyä veroeduista, joita tiettyihin osaketyyppeihin sijoittaminen tuo mukanaan, ja nauttia suuremmasta likviditeetistä verrattuna epälikvidimpiin sijoituskohteisiin, kuten kiinteistöihin.

Lisäksi osakesalkun omistaminen tarjoaa hajautushyötyjä, mikä vähentää edelleen yksittäiseen osakeomistukseen liittyvää kokonaisriskiä. Näin ollen osan tavallisen työntekijän säästöistä sijoittaminen laadukkaisiin osakkeisiin voi lopulta hyödyttää hänen taloudellisten tavoitteidensa saavuttamista.

Osakkeisiin liittyy riskejä

On hyvä pitää mielessä, että osakemarkkinat ovat epävakaat, ja sijoittajien on tehtävä tutkimustyötä ennen sijoituspäätöksen tekemistä. Voimme käyttää esimerkkinä Nokian osaketta, joka nousi kohisten kohti sen huippuvuosia 2000-luvulla. Nokian osake kävi parhaimmillaan yli 60 eurossa, kun se nykyisin on noin neljän euron tuntumassa. Vaikka moni suomalainen on rikastunut Nokian osakkeella, on myös moni menettänyt säästönsä sen vuoksi.

Uuden sijoittajan on syytä neuvotella kokeneen rahoitusneuvojan kanssa, jotta oppii ymmärtämään, miten osakkeet sopivat terveeseen pitkän aikavälin sijoitussuunnitelmaan.

Punnitsemalla huolellisesti osakkeisiin sijoittamisen riskejä ja hyötyjä tavalliset työntekijät voivat huomata, että osakkeisiin sijoittaminen on viisas valinta varallisuuden kartuttamiseksi tulevaisuutta varten.

Osakemarkkinoiden mahdollisen heilahtelun lisäksi muita sijoittamiseen liittyviä riskejä ovat valuuttariski (jos sijoitat ulkomaisiin arvopapereihin), likviditeettiriski (kyvyttömyys myydä omaisuuserä tarvittaessa nopeasti) ja vastapuoliriski (jos käydään kauppaa jonkun sellaisen henkilön kanssa, joka ei välttämättä täytä velvoitteitaan).

Sijoittajien on myös otettava huomioon kaupankäyntiin liittyvät kustannukset, kuten palkkiot, verot ja maksut. Sijoittajien olisi aina varmistettava, että he ymmärtävät tiettyyn sijoitukseen liittyvät riskit ennen päätöksen tekemistä.

Osakkeet vai rahastot?

Osakkeisiin säästävien on tärkeää ymmärtää ero yksittäisiin osakkeisiin sijoittamisen ja osakepohjaisiin rahastoihin sijoittamisen välillä. Sijoittamalla rahastoon sijoittajat voivat hajauttaa sijoituksiaan moniin eri arvopapereihin samassa omaisuusluokassa, mikä vähentää riskiä ja tuottaa silti mahdollisesti tuottoa.

Rahastot ovat myös kustannustehokkaampia kuin yksittäisten osakkeiden ostaminen, sillä niiden transaktiokustannukset ovat alhaisemmat ja ne tarjoavat pääsyn asiantuntevaan omaisuudenhoitoon. Rahastoilla on myös vähemmän likviditeettiä kuin yksittäisillä osakkeilla, sillä rahasto-osuuksilla kaupankäynti voi olla vaikeampaa kuin yksittäisten osakkeiden myynti.

Viime kädessä yksittäisen sijoittajan mieltymykset ja tavoitteet ratkaisevat, sijoittaako hän yksittäisiin osakkeisiin vai rahastoihin. Päätöksenteko riippuu suurelta osin riskinsietokyvystä ja halutusta tuotosta.

Osakesäästäminen on järkevää

Osakkeisiin sijoittaminen on tavallisille työntekijöille erinomainen tapa säästää pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita varten. Kun sijoittajat tekevät asianmukaista tutkimusta ja ymmärtävät asiaan liittyvät riskit, he voivat hyödyntää mahdollisia tuottoja, joita osakkeiden kaltaiset omaisuusluokat voivat tarjota, ja hyötyä suuremmasta likviditeetistä verrattuna muihin sijoituskohteisiin, kuten kiinteistöihin.

Aina kannattaa käyttää aikaa erilaisten sijoitusvaihtoehtojen arviointiin, jotta voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä siitä itselle sopivista sijoituskohteista.