Akava

Akava

Tänään otamme esille korkeastikoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön, Akavan. Tämän järjestön jäsenkunnassa on palkansaajia, yrittäjiä, ammatinharhoittajia ja opiskelijoita. Akava on Ay-keskusjärjestöistä toiseksi suurin,...

PAM Palvelualojen ammattiliitto

PAM eli Palvelualojen ammattiliitto on ammattiliitto, joka toimii palvelualan ammattilaisten tukena ja turvana työelämän pyörteissä. Liittoon voivat liittyä kaikki halukkaat jotka ovat työskentelevät palvelualalla, ovat esimiehenä palvelualalla, opiskelevat palvelualan ammattiin tai toimivat itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä palvelualalla. Jäsenille on olemassa lukuisia erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joihin jäsen ammattiliiton jäsen voi halutessaan osallistua. Usein nämä koulutukset ovat täysin illmaisia jäsenille. Jäsenen on mahdollista kouluttautua esimerkiksi luottamushenkilöksi, työnohjaajaksi, yhdyshenkilöksi tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetuksi. PAM:in kautta työntekijällä on mahdollisuus tarkistaa palkkansa, saada apua lakiongelmiin, tietää oikeutensa työntekijänä ja työskennellä oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä sen täysivaltaisena jäsenenä. PAM on koonnut omille jäsenilleen myös kattavat jäsenedut,...

Ay-oikeuksien puolustaminen voi edelleen tappaa Kolumbiassa!

Me täällä Suomessa emme tule edes ajatelleeksi, että joissain maissa Ay-liikkeeseen kuuluminen ja työntekijöiden puolustaminen voi edelleen olla hengenvaarallista. Olemme onneksemme saaneet jo niin kauan nauttia Suomessa järjestäytymisoikeudesta, sekä Ay-liikkeiden vakaasta ja turvallisesta asemasta, että emme edes osaa ajatella, mitä elämä tuon kaltaisissa maissa on. Kerromme nyt Kolumbiasta ja Qatarista, joissa työntekijöiden oikeudet ja niiden puolustaminen voivat olla syy joutua murhatuksi. Kolumbiassa joutuu edelleen vuosittain reilu parikymmentä ihmistä tapetuksi vain sen takia, että he haluavat paremmat oikeudet tai oikeuden Ammattiyhdistys toimintaan ja sen suomiin oikeuksiin. Tämä on todella uskomatonta vuonna 2016, mutta valitettavan totta. Siksi onkin tärkeää että asiasta puhutaan, koska...