Ay-oikeuksien puolustaminen voi edelleen tappaa Kolumbiassa!

qatar

Me täällä Suomessa emme tule edes ajatelleeksi, että joissain maissa Ay-liikkeeseen kuuluminen ja työntekijöiden puolustaminen voi edelleen olla hengenvaarallista. Olemme onneksemme saaneet jo niin kauan nauttia Suomessa järjestäytymisoikeudesta, sekä Ay-liikkeiden vakaasta ja turvallisesta asemasta, että emme edes osaa ajatella, mitä elämä tuon kaltaisissa maissa on. Kerromme nyt Kolumbiasta ja Qatarista, joissa työntekijöiden oikeudet ja niiden puolustaminen voivat olla syy joutua murhatuksi.

Kolumbiassa joutuu edelleen vuosittain reilu parikymmentä ihmistä tapetuksi vain sen takia, että he haluavat paremmat oikeudet tai oikeuden Ammattiyhdistys toimintaan ja sen suomiin oikeuksiin. Tämä on todella uskomatonta vuonna 2016, mutta valitettavan totta. Siksi onkin tärkeää että asiasta puhutaan, koska asian “maton alle lakaiseminen” ei palvele työntekijää. Suuryritykset ovat onnistuneet pitämään työntekijöiden oikeudet minimissään tai jopa sen alle. Tilanteeseen on vaikeaa puuttua, mutta esimerkiksi SASK on tehnyt ja tekee jatkuvaa työtä parantaakseen kyseisten maiden työntekijöiden asemaa.

Suomessa toimiva SASK, pyrkiikin edistämään omalta osaltaan Kolumbian ja Qatarin kaltaisten maiden työntekijäoikeuksia ja toimintaa asian tiimoilta. SASK (Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus) on kehitysyhteistyöjärjestö, jolla on vahvat sidokset Ammattiyhdistystoimintaan. Jäseneksi on helppoa liittyä ja päästä näin omalta osaltaan vaikuttamaan kehittyvien maiden Ay ongelmiin ja niiden tilan parantamiseen. Paljon on vielä tehtävää, mutta mitä enemmän ihmisiä toiminnassa on mukana, sitä parempia tuloksia saadaan aikaan.

Todella huono tilanne on myös Persianlahden maissa, joissa suuri osa työvoimaa on vierastyövoimaa, jonka asema on lähes orjan tasolla. Esimerkiksi Qatarissa tulevan MM-kisan jalkapallo stadionit rakennetaan täysin orjatyövoimalla. Työntekijöiltä takavarikoidaan passi ja näin estetään heidän poistumisensa maasta. Tähän onkin yritetty puuttua esimerkiksi Qatarin osalta,mutta ongelmaksi on muodostunut se että työntekijät eivät saa liittyä liittoon. Rakennustyömailla ei noudateta mitään sääntöjä ja tämän takia jo pelkästään jalkapallon MM-kisojen vuoksi on kuollut tuhansia työntekijöitä. Eriarvoisuus kyseisissä maissa on vielä niin valtavaa, että asian korjaaminen ei tapahdu hetkessä. Emme saa kuitenkaan luovuttaa, vaan jatkaa taistelua yritysten ja työnantajien ylivaltaa vastaan.