Luottamusmies, linkki liiton ja työntekijöiden välillä!

Luottamusmies on tärkeä linkki Ay-liikkeen ja työntekijän välillä, sillä he ovat Ay-liikkeen edustajia työpaikoilla. Heidän vastuullaan on edustaa Ammattiyhdistysliikettä asianmukaisesti ja pitää huoli siitä että heidän tietonsa ovat ajantasaisia. Liitot kouluttavatkin luottamusmiehiä säännöllisesti ja pitävät huolen siitä, että esimerkiksi kaikki lakimuutokset tulevat heidän tietoonsa.

Luottamusmiehen yksi tehtävä onkin varmistaa, että asiat ja sopimukset työpaikalla menevät Ay-sopimusten mukaisesti ja tarvittaessa puuttua asioihin.

Luottamusmies on usein myös paras henkilö kertomaan uusille työntekijöille liiton toiminnasta ja siihen liittymisen eduista. Luottamusmiehellä on myös valta liiton edustajana olla neuvottelemassa sopimuksia sekä olla sovittelemassa riitatilanteita.

Yksi syy miksi luottamusmiehet nauttivat yleensä työpaikoilla luottamusta, on se että heidät on usein valittu liittoon kuuluvien työntekijöiden toimesta kyseiseen asemaan, tämä kertoo yleensä siitä, että kyseinen henkilö on työyhteisön silmissä luottamuksen arvoinen ja oikea henkilö edustamaan työntekijöitä.

Luottamusmiehen tehtävät saattavat joskus aiheuttaa sen, että hän joutuu tahtomattaan työnantajan silmätikuksi puolustaessaan työntekijöiden oikeuksia. Tästä syystä luottamusmiehillä on parempi irtisanomissuoja, kuin ns. normaalilla työntekijällä. Varsinkin isommissa yrityksissä luottamusmiehen toimenkuvaan kuuluu niin paljon asioita, että hyvin usein he tekevät vain osittain heidän alkuperäistä työtään, tai joissain tapauksissa heidät on voitu vapauttaa siitä kokonaan, että he voivat paremmin hoitaa luottamusmiehen tehtäviään.

Yleisesti luottamusmiesten toimintakauden pituus on kaksi vuotta, jonka jälkeen järjestetään uudet vaalit. Kuka tahansa työyhteisöstä voi halutessaan asettua ehdokkaaksi, kunhan vain on Ammattiliiton jäsen. Valittu luottamusmies saa koulutuksen tehtäväänsä liitolta, joka pitää huolen siitä että edustajalla on tarvittavat tiedot ja taidot hoitaa tehtäväänsä menestyksekkäästi.

Työntekijöiden kohdatessa ongelmia tai haasteita, he voivat aina kääntyä luottamusmiehen puoleen, joka alkaa selvittää asiaa yhdessä työntekijän rinnalla. Näin liitot ovat varmistaneet sen että työpaikoilla on aina apua saatavilla ja työntekijä ei koe jäävänsä yksin ongelmatilanteissa. Tarvittaessa luottamusmies konsultoi Ammattiiliittoa ja esimerkiksi sen lakimiehiä, jos tilanne on normaalia vaikeampi.