Palkanmaksun viivästyminen

Palkanmaksun viivästyminen on ikävä asia, sillä se voi vaikuttaa työntekijöiden omaan henkilökohtaiseen elämään suurestikin. Monilla henkilöillä on lainoja maksettavana, vuokria sekä muita kuukausittaisia kuluja, jotka tulee suorittaa aikataulun mukaisesti.

Välillä työntekijöillä voi tulla vastaansa tilanteita, jolloin kuitenkin palkanmaksu viivästyy. Tällainen tilanne voi tapahtua esimerkiksi, jos henkilö työskentelee pienyrityksessä eikä yrityksellä ole varoja maksaa palkkaa. Työn tekijällä on kuitenkin aina oikeus työstä tehtyyn palkkaan ja tässä artikkelissa käymmekin läpi, mitä silloin tulisi tehdä, jos palkanmaksu jostain syystä viivästyy.

Palkanmaksusta yleisesti

Palkka on maksettava työntekijöille aina palkanmaksukauden viimeisenä päivänä ja Suomen lain mukaan palkan tulee olla tilillä viimeistään palkkapäivänä. Jos palkkapäivä osuu esimerkiksi sunnuntaihin taikka jollekkin kirkolliselle juhlapäivälle, katsotaan palkkapäivän olevan edellinen arkipäivä.

Jos palkkaa ei kuitenkaan kuulu tähän päivään mennessä, voidaan katsoa, että palkka on myöhästynyt. Työnantajalla on aina vastuu palkan maksamisesta oikealla ajallaan ja ainoastaan jokin ylitse pääsemätön este voidaan katsoa tähän oikeuttavaksi syyksi. Kukaanhan ei haluaisi tehdä vastikkeetonta työtä ja siinä missä työntekijällä on velvoitteena tehdä työtä kunnolla, on työnantajan velvoitteena maksaa siitä palkkaa.

Palkanmaksun viivästymisellekin korkoa

Monet työntekijät eivät kuitenkaan tiedä oikeudestaan viivästyskorkoon. Jos palkka myöhästyy työsuhteessa ollessa, on työntekijällä oikeus saada viivästyskorkoa, joka määritetään korkolaissa. Tästä asiasta kannattaakin huomauttaa työnantajalle taikka palkanlaskijalle.

Palkka työsuhteen loppuessa

Mikäli palkka viivästyy työsuhteen loppuessa, on työntekijöillä oikeus saada myös täysi palkka odotuspäiviltä viivästyskoron lisäksi. Tätä palkkaa voi kuitenkin saada enintään kuuden kalenteripäivän verran. Tällöin työntekijän tulee huomauttaa asiasta työnantajalle viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

Mitä jos palkkaa ei maksetakaan ollenkaan?

Palkkaan liityvät ongelmat kannattaa aina saada sovittua ensin neuvottelemalla. Jos neuvottelusta ei kuitenkaan ole apua, voi asiasta nostaa kanteen oikeudessa. Tällöin työntekijä voi hakea saamatta jääneitä palkkojaan tuomioistuimesta. Työntekijöiden kannattaa kuitenkin huomioida, että kanne tulee nostaa viimeistään kahden vuoden sisällä työsuhteen päättymisestä. Peruspalkan maksamiseen käytetään puolestaan 5 vuoden aikajännettä, jolloin sen katsotaan vanhentuvan 5 vuodessa palkkapäivästä laskien. Sen sijaan erilaiset korvaukset, kuten ylityökorvaukset vanhenevat jo kahdessa vuodessa ja tämä aika lasketaan sen kalenterivuoden lopusta.

Jos työntekijöillä tulee ongelmia palkanmaksun suhteen, voi työntekijät aina olla yhteydessä ammattiliittoon. Myös tällaisten asioiden vuoksi ammattiliittoon liittyminen kannattaa, sillä sieltä on saatavilla lainopillista apua myös palkka asioihin liittyen. Viivästyskorkoasiat voi tarkistaa suoraan myös korkolaista.