PAM Palvelualojen ammattiliitto

pam

PAM eli Palvelualojen ammattiliitto on ammattiliitto, joka toimii palvelualan ammattilaisten tukena ja turvana työelämän pyörteissä. Liittoon voivat liittyä kaikki halukkaat jotka ovat työskentelevät palvelualalla, ovat esimiehenä palvelualalla, opiskelevat palvelualan ammattiin tai toimivat itsenäisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä palvelualalla.

Jäsenille on olemassa lukuisia erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, joihin jäsen ammattiliiton jäsen voi halutessaan osallistua. Usein nämä koulutukset ovat täysin illmaisia jäsenille. Jäsenen on mahdollista kouluttautua esimerkiksi luottamushenkilöksi, työnohjaajaksi, yhdyshenkilöksi tai vaikkapa työsuojeluvaltuutetuksi.

PAM:in kautta työntekijällä on mahdollisuus tarkistaa palkkansa, saada apua lakiongelmiin, tietää oikeutensa työntekijänä ja työskennellä oikeudenmukaisessa ja tasa-arvoisessa työyhteisössä sen täysivaltaisena jäsenenä.

PAM on koonnut omille jäsenilleen myös kattavat jäsenedut, jotka antavat liiton jäsenelle runsaasti erilaisia etuja käytettäväksi.

 • lakimiespalvelut
 • materiaalit koskien työehtosopimuksia  ja työehtojen valvontaa
 • ilmaiset koulutukset
 • luottamusmiehen tuki ja koulutus
 • työehtosopimus
 • jäsenneuvontapalvelut
 • ansiosidonnainen työttömyysturva
 • Pam lehti

Jäsenen on mahdollista saada myös alennusta esimerkiksi Holiday Club-lomaosakkeista , mökeistä ja hotellimajoituksista.

PAM on myös mukana useissa Kansainvälisissö hankkeissa, joissa pyritään saamaan tasa arvoista ja solidaarista toimintaa levitettyä globaalisti. PAM on mukana esimerkiksi seuraavissa yhdistyksissä.

 • EFFAT
 • IUF
 • UNI Europa
 • UNI Global Union
 • Reilu kauppa

PAM tekee yhteistyötä myös Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan kanssa, joka takaa sen että luottamushenkilöt on vakuutettu PAM:in puolesta. Luottamushenkilöt saavat postitse matkavakuutuskortin, joka vakuuttaa myös mukana matkustavan alle 15-vuotiaan lapsen.