Suomen Journalistiliitto

journalisti

Suomen Journalistiliitto on vuonna 1921 perustettu toimittajien ja muiden journalistisssa ammateissa työskentelevien ammattijärjestö. Liitto valvoo jäsentensä ammatillisia etuja ja edustaa jäseniään työehtosopimusneuvotteluissa. Suomen Journalistiliitto on Kansainvälisen journalistiliiton jäsen. Vuoteen 1992 Journalistiliiton nimi oli Suomen Sanomalehtimiesten Liitto. Liitto julkaisee Journalisti -lehteä. Liiton jäsenet työskentelvät lehtien, radion, television, kustannusalan ja erilaisten uusien viestintäyhtiöiden palveluksessa. Suurin osa Journalistiliiton jäsenistä on työsuhteessa, mutta freelancereiden ja pätkätyöläisten määrä kasvaa koko ajan. Jäsenistä on yli 56 prosenttia naisia. Liiton keskeinen tehtävä on huolehtia journalismin etiikasta, koska se on sananvapauden käyttöön nojaavan ammattikunnan ja ammatillisen identiteetin perusta. Liitto on hyväksynyt yleiset Journalistin ohjeet, jossa määritellään Suomessa harjoitettavan journalismin eettiset ohjenuorat. Liitto on myös edustettuna Julkisen sanan neuvostossa, joka on alan itsesäätelyelin. Journalistiliiton sivuilta löytyy eri media-alojen työehtosopimukset.

Vuonna 1926 Suomen Sanomalehtimiesten liitto oli perustamassa Kansainvälistä lehtimiesliittoa (FIJ). FIJ kuitenkin kuihtui toisen maailmansodan myötä, ja vuonna 1946 SSL liittyi uuteen Kansainväliseen journalistijärjestöön, josta se erosi 1949.

Merkittävää on kuitenkin Journalistin ohjeet, jotka liitto on hyväksynyt. Niihin on kiteytetty kustantajien ja journalistien näkemyus siitä, millaisten eettisesti kestävien periaatteiden mukaan suomalaisen median halutaan toimivan. Näitä ohjeita tulkitsee Julkisen sanan neuvosto. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Hyvä journalistinen tapa perustuu jokaisen oikeuteen vastaanottaa tietoja ja mielipiteitä. Journalistin ohjeita ei ole tarkoitettu käytettäviksi rikos- tai vahingonkorvausvastuun perusteena, vaikka moni voi luullakin niin. Ohjeissa määritellään esimerkiksi journalistin ammatillinen asema, jossa sanotaan muun muassa, että journalisti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja katselijoilleen. Heillä on oikeus saada tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

Journalistiliiton sivuilta löytyy tietoa myös muun muassa sananvapaudesta, julkisuuslaista, tekijänoikeuksista ja advertoliaaleista. Esimerkiksi sananvapaudesta liitonjäsen näkee sananvapauslain, jossa määritellään yksilön oikeudet ja velvollisuudet. Julkisuuslaissa määritellään yksilön oikeudet saada viranomaisten asiakirjoja ellei niitä erikseen ole määrätty salaisiksi. Tekijänoikeudet ovat suuressa osassa journalistin työtä ja Journalistiliitto puolustaa journalistin tekijänoikeuksia. Advertoriaalien toimintaohjeissa määritellään, miten journalisti voi työssään suhtautua advertoriaaleihin eli mainoksiin, jotka ulkoisesti muistuttavat lehtijuttua.