Mihin liittoja tarvitaan?

Ensimmäisenä mieleemme tuli puhua hieman Suomen ammattiliitoista ja tässä ekassa kirjoituksessa perehdymmekin Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon, JHL:ään. Kuten nimestäkin voi päätellä, siihen voivat liittyä kaikki suomalaisella julkisella tai hyvinvointipalvelualalla työskentelevät ihmiset kuten lähihoitajat, kirjastoalalla työskentelevät, perhepäivähoitajat tai aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat. Myös henkilökohtaiset avustajat lasketaan tähän sektoriin.  Yksi tärkeimmistä liiton tehtävistä on tukea niitä henkilöitä, jotka ovat syystä tai toisesta joko tulleet erotetuiksi tai joutuneet lähtemään työpaikaltaan. Kun ihminen löytää itsensä tyhjän päältä, voi olo olla hyvinkin turvaton varsinkin mitä talouteen ja rahaan tulee. Silloin turvaa tuo ammattiliitto, joka voi liitosta riippuen antaa rahoitusta kun hän hakee uutta työtä. Tällä hetkellä varsinkin tietyillä aloilla työmarkkinat voivat olla erittäin epävakaita, kuten esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastoista näkee, ja silloin on hyvä tietää, että on olemassa jokin taho, johon luottaa hädän hetkellä.

JHL auttaa myös siinä tapauksessa, mikäli työsuhteessa tulee minkäänlaisia ongelmia, joten työntekijää ei jätetä yksin. Tämä ammattiliitto on verkostoitunut eri puolille Suomea, joten paikkakunnasta riippumatta tällä alalla työskentelevät ihmiset voivat liittyä Julkisten ja hyvinvointialojen liittoon.