Mikä on SAK?

Tänään tutustumme hieman siihen, miten ammattijärjestöt toimivat suuremmassa mittakaavassa. Jokaisen alan ammattiliitot kuuluvat useimmiten ammattiliittojen keskusjärjestöön. Tänään kerromme hieman SAK:sta, eli Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöstä. Jokaisen suomalaisen tulisi olla tietoinen kyseisestä järjestöstä, ei vain yleissivistyksen vuoksi, vaan myös sen takia, että luultavasti joudut, tai pääset jossain vaiheessa elämääsi, tekemisiin kyseisen liiton kanssa. Jos et oman työsi kautta, niin vähintään jonkun läheisesi, sillä SAK edustaa yli miljoonaa suomalaista ammattiliittojen kautta, jotka siihen kuuluvat.

Mitkä liitot toimivat SAK:n alaisuudessa?

SAK:hon kuuluu nykypäivänä 20 suomalaista ammattilittoa, muun muassa kuljetusalalta, palvelualalta, ja teollisuuden alalta. Tunnetuimpia näistä ovat luultavasti PAM, eli palvelualojen ammattiliitto, sekä JHL, julkisten ja hyvinvointialojen liitto, johon tutustuimme tarkemmin jo edellisessä tekstissämme. Harvemmin pinnalla olevia SAK:hon kuuluvista liitoista ovat esimerkiksi Suomen Muusikkojen liitto, sekä Suomen merimies-unioni.

Miten SAK vaikuttaa nykypäivän Suomessa?

SAK:lla on Suomessa paljon vaikutusvaltaa, jo pelkästään sen vuoksi, että se on niin suuri, ja sen toiminnan alaisena on lähes viidesosa Suomen väestöstä. Keskusjärjestön aikaansaannokset vaikuttavat niin suureen osaan väestöstä, että sillä mitä päätetään, on suuri merkitys koko Suomen toiminnalle ja taloudelle. SAK vaikuttaa ennen kaikkea tulopolitiikan kautta, mikä on enimmäkseen neuvotteluja tietyn alan palkasta. Järjestö toimii myös poliittisilla tahoilla, lähinnä yrittäen saada jäsenensä äänestämään ennen vaaleja, ja sen tavoitteena on saada eduskuntaan enemmän omaa näkemystänsä edustavia kansanedustajia, etenkin SDP:stä. SDP:n tavoitteena ovat esimerkiksi juuri tasa-arvoinen yhteiskunta, ja tasaisemmat palkkatulot kaikilla aloilla.