Nuoret ja työelämään tutustuminen

Suomen kouluissa nuoret pääsevät kokeilemaan työelämää jo varhain yläasteella tapahtuvan työharjoittelun ansiosta. Työelämään tutustuminen tunnetaan myös lyhenteenä TET ja harjoittelu järjestetään yleensä 8. ja 9. luokalla. TET-Harjoittelun pituus vaihtelee yhdestä päivästä kahteen viikkoon. Useimmiten oppilaat saavat itse valita ja hakea työharjoittelua haluamassaan paikassa. Ns. työpaikat vaihtelevat tietysti oppilaiden kiinnostuksen mukaan, ja mukana voi olla kaikenlaisia yrityksiä aina kampaamoista ja lentoasemista autokorjaamoihin ja teattereihin. Näin oppilas saa tutustua erilaisiin aloihin ja TET-jaksot auttavat myös lopullisessa ammatinvalinnassa.

Nuoren oikeudet TET-harjoittelussa

Työharjoittelun aikana nuorelle ei makseta palkkaa eikä hän ole virallisessa työsuhteessa harjoittelupaikkaansa. Harjoittelun kulkua kuitenkin valvotaan koulun toimesta ja oppilaalle määrätään virallinen tukihenkilö, joka opastaa nuorta harjoittelun aikana. TET-sääntöjen mukaan oppilaalla ei kuitenkaan saa teettää raskaita töitä tai hänelle ei saa antaa liikaa vastuuta. Tavoitteena on lähinnä antaa kokemusta kaikesta työelämään liittyvästä, kuten aikataulusta, vaatimuksista ja ihan yleisesti työn tekemisestäkin. Mikäli harjoittelun aikana tulee ongelmia joko harjoittelupaikan tai oppilaan takia, voidaan harjoittelusopimus lopettaa kesken.

TET-harjoittelu on myös yrityksille erinomainen tapa vaikuttaa siihen, miten nuoret näkevät yrityksen ja heidän alansa, joten TET on hyödyllinen molemmille osapuolille. Pääkaupunkiseudun TET-paikkoja voi etsitä pkstet.fi -sivustolta.