Mitä tapahtuu työntekijälle, jos työnantaja menee konkurssiin

Harvoin tulee miettineeksi tilannetta, jossa omat työt loppuvat työnantajan konkurssin vuoksi. Tätä kuitenkin tapahtuu, ja periaatteessa se voi osua omalle kohdalle milloin tahansa. Onkin hyvä tiedostaa, mitkä ovat omat oikeudet tällaisessa tapauksessa, jotta pahemmalta sokilta tai stressiltä voi jo etukäteen välttyä. Eikä tämän postauksen tarkoitus ole lietsoa pelkoa tai turvattomuuden tunnetta, vaan lähinnä muistutella mitä odottaa, jos työnanatajan konkurssi olisikin yhtäkkiä todellisuus missä elät.

Työntekijän näkökulmasta konkurssi etenee niin, että käräjäoikeus ensin päättää konkurssin asettamisesta, ja määrää pesänhoitajan, selkokielellä sanottuna asianajajan. Työsopimus voidaan irtisanoa päättymään 14 päivän kuluttua irtisanomisesta, ja määräaikainen työsopimnus voidaan myös irtisanoa käyttäen tätä samaa periaatetta. Työntekijällä on oikeus saada työtodistus, josta tulee ilmetä työsuhteen kesto, työtehtävien laatu ja työsuhteen päättymisen syy. Jos työntekijä itse haluaa arvion suorituksestaan, sen antaa työnantaja, ei pesänhoitaja. Siinä tapauksessa, että yrityksellä ei ole varaa maksaa lopputiliä, pesänhoitaja hakee saatavat palkkaturvasta.

money

Pesänhoitaja

Käräjoikeus siis määrää pesänhoitajan hoitamaan koko konkurssipesän selvitystä. Hänen tulee laatia työsuhdesaatavaluettelo, josta ilmenee kaikki maksamatta olevat työsuhteestä johtuvat saatavat. Pesänhoitaja myös selvittelee ELY-keskuksen kanssa, mitkä saatavista, jotka on merkitty työsuhdesaatavaluetteloon, voidaan maksaa palkkaturvasta. Konkurssipesä voi myös hakea ELY-keskuksen luvalla palkkaturvaa työntekijöiden puolesta. Jos näin menetellään, tulee pesänhoitajan ilmoittaa työntekijöille, mitä saatavia palkkaturvasta on haettu.

Palkkaturva

Palkkaturva on järjestelmä, joka takaa palkanmaksun tilanteissa, joissa työnantaja todetaan maksukyvyttömäksi. Palkat maksetaan tällöin valtion varoista. Palkkaturvaviranomainen tutkii, onko työnantaja maksukyvytön, eli työntekijän ei tarvitse ruveta todeistamaan työnantajan maksukyvyttömyyttä.

Kanne

Jos jostain syystä kaikkia palkkoja ei ole maksettu työntekijälle, asiasta pitää viipymättä ilmoittaa työnantajalle ja pyytää oikaisua palkanmaksuun. Ensin on järkevää yrittää saada ratkaisu asiaan neuvottelemalla, koska välillä palkan maksamatta jääminen on voinut johtua puhtaasti väärinkäsityksestä. Jos neuvotteluyritykset eivät auta, saataviaan voi hakea nostamalla kanteen tuomioistuimessa.

Huomoitavaa on, että toimitusjohtajat eivät saa odotusajan palkkaa tai palkkaturvaa. Jos yritys on jo asetettu konkurssiin, toimitusjohtajan pitää valvoa saatavansa. Jos on kyse muista tilanteista, toimitusjohtajan pitää vaatia kaikkia saataviaan tuomioistuimen kautta.