Ay-liikkeestä apua ongelmatilanteissa

Laki

Suomen monimutkainen lakijärjestelmä saattaa tuntua ajoittain sekavalta. Etenkin pitkittyneen talouslaman jälkeen on työvoimasta ollut enemmän tarjontaa kuin kysyntää. Tämän asian takia jotkut työnantajat ovat saattaneet muuttaa työsopimuksessa joitakin pykäliä työnhakijan kannalta epäedulliseksi.

Harva tuntee Suomen lakia ulkoa, joten työnantaja saattaa joskus kokeilla onneaan ja katsoa, hyväksyykö työntekijä heikompia työehtoja, jotka poikkeavat laista. Vaihtoehtoisesti oikeuksista ei kerrota tilanteista, joissa voisi olla hyvinkin oleellista kertoa aiheesta. Tekemämme tutkimuksemme mukaan esimerkiksi kilometrikorvauksista ja päivärahoista on tullut tuttavapiirissämme epäselvyyksiä.

Työntekijän kannalta ammattiliittoon kuuluminen helpottaa monia asioita. Järjestöt tarjoavat suhteellisen pientä jäsenmaksua vastaan lakineuvontaa. Voikin olla hyvä pyytää työsopimuksesta kopioita ennen sen allekirjoittamista, ottaa yhteyttä järjestöön ja tiedustella itseään mietityttävistä asioista, onko tietty kohta lainmukainen. Monet ammattiliitot tarjoavat myös työsopimuksen suhteen erillistä listausta, jossa voi tarkistaa, mistä asioista olisi syytä olla maininta. Jälkikäteen voi olla turhaa valittaa asioista, jos on allekirjoittanut puutteellisen työsopimuksen.

Jos työsuhteen aikana ilmenee ongelmia, useat ammattiliitot tarjoavat apua puhelimitse ja sähköpostitse. On siis hyvä merkitä ylös tärkeät yhteistiedot saadakseen apua silloin, kun ongelma ilmenee. Aiheeseen perehtyneet ammattilaiset osaavat kertoa, miten tilanteessa kannattaisi toimia. Jäsen voi joissain tapauksissa saada jopa juridista apua, jos asia etenee työnantajan kanssa oikeuteen asti.

Koulutusta ja neuvontaa

Esimerkiksi Suomen Ekonomit tarjoavat koulutuksia, joiden avulla voi nostaa sekä omaa tietotasoaan ammatillisista asioista että oikeuksista. Tällaisiin tapahtumiin kannattaa ehdottomasti osallistua, jotta saa päivitettyä tietoa mahdollisten haastavien tilanteiden tullen. Omien oikeuksien puolustaminen ja seuraavan työsopimuksen kirjoittaminen on helpompaa, kun tunnistaa omat oikeutensa ja pitää niistä huolta.

Muista pitää puolesi

On hyvä muistaa, että ammattiliitto ei kuitenkaan automaattisesti ole takuu siitä, että saat asiasi kuntoon. Sinun täytyy itse toimia itsesi hyväksi ja tunnistaa, että jokin on vialla. On tärkeää keskustella esimerkiksi omien ystävien kanssa ammatillisista asioista tietääkseen, miten muilla työpaikoilla toimitaan.