Akava

Tänään otamme esille korkeastikoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestön, Akavan. Tämän järjestön jäsenkunnassa on palkansaajia, yrittäjiä, ammatinharhoittajia ja opiskelijoita. Akava on Ay-keskusjärjestöistä toiseksi suurin, ja se on ainoa jonka jäsenmäärä kasvaa jatkuvasti. Akavaan kuuluu 37 jäsenliittoa, ja tuorein näistä on Suomen Poliisijärjestön liitto.  Akavalaiset työskentelevät esimerkiksi esimies- , asiantuntija – ja opetustehtävissä. Tästä järjestöstä yli puolet ovat suorittaneet vähintään ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon.

Jo vuodesta 1950

Akava perustettiin  vuonna 1950 nimellä Akateeminen Yhteistyövaltuuskunta. Nimen Akava järjestö sai vuonna 1954. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Risto Niini ja vuonna 1954 Akavan jäsenmäärä oli jo jopa 19 000 ja tällöin se myös rekisteröitiin itsenäiseksi keskusjärjestöksi.

Kaksi ensimmäistä vuosikymmentä Akava keskittyi valtion virkamiesten edunvalvontaan. Vuonna 1956 myönnettiin useita palkankorotuksia ja myöhemmin vuonna 1964 säädettiin menettelytapalaki, joka johti myös suuriin palkankorotuksiin. Kun Juha Salminen valittiin puheenjohtajaksi vuoden 1960 tienoilla Akavaa alettiin kehittää enemmän laaja-alaiseksi työmarkkinakeskusjärjestöksi.  Tällöin järjestöön hyväksyttiin myös akateemisesti koulutettujen lisäksi insinöörejä ja kansakoulunopettajia.  Vuosina 1975-1976 Akavan jäsenmäärä oli noussut jopa 66 prosenttia muun muassa Opettajien ammattijärjestön liittymisen myötä.

Mitä Akava tekee?

Monelle herää varmasti kysymys, että mihin Akava sitten pyrkii? Akava sopii muun muassa tulopoliittiset kokonaisratkaisut ja muut työmarkkinasopimukset, ja näiden pohjalta neuvotellaan jäseniä koskevat palkat ja muut palvelussuhteet. Akavaan kuuluu nykyään jopa 37 jäsenliittoa, ja muutama näistä ovat esimerkiksi Agronomiliitto, Insinööriliitto, Professoriliitto, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja Esimiehet ja Asiantuntijat YTY.

Tänä päivänä puheenjohtajana toimii Sture Fjäder, joka on toiminut Akavan puheenjohtaja jo vuodesta 2011 lähtien. Akavan varapuheenjohtajaksi on valittu Olli Luukkainen.