Kasino alan liitto – onko sitä?

Online kasinot ovat todella suuri ja jatkuvasti kasvava ala, joka työllistää nykyään uskomattoman paljon ihmisiä. Alalla on varovaisesti arvioituna satoja tuhansia työntekijöitä, joista suurin osa työskentelee muualla kuin Suomessa. Online kasinot tarvitsevat kuitenkin todella paljon henkilökuntaa, sillä kenttä missä toimitaan on todella laaja ja monipuolinen. Voisikin sanoa että työntekijöitä tarvitaan todella monelta alalta ja koulutuspohjalta.

Pelejä nettikainot tarjoilevat nykyään myös suorastaan uskomattomia määriä ja niiden hallinnoimiseen tarvitaan yllättävän suuri määrä ihmisiä, jotta homma tomii kuten sen pitääkin toimia. Otetaanpa vaikka esimerkiksi videopokeri, joka on pienessä ajassa lyönyt itsensä läpi pelaajien keskuudessa. Se että peli toimii sivulla moitteettomasti ja pelaaja pääsee pelaamaan sitä, ei ole itsestään selvyys, vaan tausta tiimissä on niin pelituottajaa, graafikkoa, asiakaspalvelijaa, sisällöntuottajaa, markkinointi alan ihmisiä kuin myös maksuliikenteeseen erikoistunutta henkilökuntaa. Kaiken tämän työmäärän jälkeen nettipelaajalle on tarjolla valmis tuote, joka on helppo ja miellyttävä pelattava. Oletko sinä muuten itse koskaan pelannut video pokeria, jos olet tiedät että jos pelattavuus tökkii, koko pelinautinto on pilalla!

Suomessa kasinoalalla toimivat henkilöt voivat liittyä Viestintäliittoon tai Pamiin, joka turvaa työntekijöille heille kuuluvat oikeudet. Ongelmia tuleekin siinä vaiheessa, kun kasino työntekijä työskentelee jossain muussa maassa kuin Suomessa. Yleensä silloin kyseinen yritys on myös rekisteröity muualle kuin Suomeen. Yleisiä paikkoja online kasinoille ovatkin esimerkiksi Malta, Curacao ja Gibraltar. Nämä tarjoavat suurille ja pienemmillekkin yrityksille edullisia veroratkaisuja.

Työntekijät voivat kuitenkin tässä tilanteessa jäädä kovin yksin. Esimerkiksi edellämainituissa maissa ei liitoilla ole muutenkaan yhtä vahvaa asemaan kuin Suomessa ja iGaming liittoja niissä ei ole laisinkaan. Tämä tarkoittaakin karkeasti yleistettynä, että ulkosuomalainen kasinotyöntekijä tekee töitä täysin ilman liiton suomaa turvaa. Ongelmatilanteissa tämä totuus iskeekin vasten kasvoja ja kovaa kun auttavaa instanssia ei löydy ja ongelmien edessä niiden hoitamisesta täytyykin huolehtia itse ja omilla varoilla.

Hyvin yleistä on myöskin että tietoa on hyvin vaikeaa, jos ei jopa mahdotonta saada. Verotus, sosiaaliturva ja erilaiset vakuutukset vaihtelevat suuresti maittain ja monesti yritykset eivät juurikaan infoa työntekijöitään näistä aiheista riittävästi. Suomessa työntekijä on tottunut siihen, että sekä yrityksen taloushallinto kuin myös vahvat liitot ovat paikkoja joista työntekijä saa halutessaan kattavan tiedon asioista. Monelle tuleekin yllätyksenä, että näin ei usein ulkomailla työskennellessä ole. On olemassa jopa esimerkkitapauksia joissa yrityksellä itsellään on varsin hatarat tiedot kyseisen maan lainsäädännöstä niiin verojen kuin vakuutustenkin suhteen. Olisikin ensiarvoisen tärkeää että ulkomaille yritystä perustattaessa yritys palkkaisi itselleen kyseisen maan lainsäädännön omaavia ammattilaisia. Tämä antaisi myös työntekijälle turvaa ja loisi kuvan hyvin johdetusta ja luotettavasta yritystoiminnasta. Usein kuitenkin yritystä kiinnostaa ensisijaisesti yrityksen verosuunnittelu kyseisessä maassa, eikä juurikaan työntekijöiden tilanne. Kuitenkin saadakseen listoilleen ammattitaitoisia ja pysyviä työntekijöitä kannattaisi yrityksen panostaa myös työntekijöiden oikeuksien hoitamiseen ja ammattitaitoiseen HR henkilökuntaan.

Pitäisikö sitten ulkomaisille pelialan työntekijöille perustaa oma liitto, joka toimisi vähän samalla tavalla kuin Yksityisten alojen Työttömyyskassa. Koska peliala on kuitenkin levittäytynyt niin moneen eri maahan, tulisi jokaisella maalla olla oma liittonsa, joka toteutetaan kyseisen maan lakien puitteissa. Pelisäännöt tulisi sada selviksi ja sellaisiksi että niihin ovat sitoutuneet sekä työnantajapuoli, kuin myös työntekijät. Eikä olisi lainkaan hullumpi idea jos työpaikoilla olisi myös Suomalaisista työpaikoista tuttu luottamusmies selvittämässä ja valvomassa työntekijöiden oikeuksia paikanpäällä.

Olisiko siis nyt tullut aika huolehtia myös tämän todella suuren ihmismäärän työolosuhteista ja oikeudenmukaisen työ ilmapiirin toteutumisesta? Työhyvinvointi ja se että työntekijä voi luottaa yrityksen toimintaan on kuitenkin todella suuri osa työnantajan ja työntekijän välisen luottamuksen rakentumista. Jos luottamus katoaa, katoaa helposti myös työmotivaatio ja työntekijä alkaa etsiä itselleen työpaikkaa jossa kokeen saavansa oikeudenmukaista ja tasapuolista kohtelua.

Ja vaikka rehellisyyden nimissä välillä tuntuu että liitot ovat todellisia jyriä Suomessa, ovat ne myös saaneet aikaiseksi todella paljon ja niiden takia työntekijät tuntevat että heillä on turvallinen ja oikeudenmukainen työpaikka jossa työskennellä.