Opetusalan Ammattijärjestö

opettaja

Opetusalan Ammattijärjestö eli OAJ on maailman ainoa työmarkkinajärjestö, joka hoitaa opetusalan edunvalvontaa aina varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. OAJ:hin kuuluu lastentarhanopettajia, peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajia, koulujen ja oppilaitosten johtajia ja rehtoreita, opetus- ja sivistystoimen johtajia ja asiantuntijoita ja yliopistojen lehtoreita. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opiskelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia.

OAJ:n jäsenmäärä on noin 120 000. OAJ on myös koulutettuja palkansaajia edustavan keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältäään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö. Se on myös vahva koulutuspoliittinen vaikuttaja, joka vaikuttaa aktiivisesti opetusalan ja varhaiskasvatuksen säännöksiin ja kehitykseen. Lähes jokaisessa kunnassa toimii yhteinen edunvalvontayhdistys ja OAJ:llä onkin vahva paikallisorganisaatio luottamusmiehineen. OAJ:llä on myös tiiviit kansainväliset yhteydet.

Suurin osa opettajista työskenteleee kunnan opetusalalla. Työnantajana on tällöin joko kunta tai kuntayhtymä. Huomattava osa ammatillisista opettajista toimii yksityisellä ja pieni osa valion sopimusalueella. Työssäkäyvistä opettajista yli 95 prosenttia on OAJ:n jäseniä.  Järjestön tehtävänä on opetusalalla toimivien oikeudellisen aseman turvaaminen, yleisen taloudellisen ja sosiaalisen aseman sekä työolosuhteiden parantaminen ja henkisen ja fyysisen kunnon kohentaminen jaylläpitäminen. Järjestö toimii koko opetus- ja kasvatusalan kehittämiseksi. Opetusalan sopimusneuvottelutoiminta hoidetaan Akavan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn kautta. Tietyissä asioissa voidaan tehdä myös paikallisia sopimuksia.