Miina Sillanpää, suomalainen Ay-ja Ihmisoikeusaktivisti!

Miina Sillanpään ansioluettelo on todella upea. Se kertoo omaa kuvaansa vahvasta naisesta, joka raivasi tiensä kansanedustajaksi, Ay-liikkeen aktiivi vaikuttajaksi, ensimmäiseksi suomalaiseksi naisministeriksi ja  Suomen sosialidemokraattisen työläisnaisliiton puheenjohtajaksi. Tämän kaiken saavuttaminen on vaatinut paljon päättäväisyyttä, älykkyyttä ja ennenkaikkea halua auttaa heikommassa asemassa olevia.

Miina Sillanpää syntyi 4.kesäkuuta 1866 Jokioisissa ja hänen vanhempansa olivat torppareita. Perheessä oli yhteensä yhdeksän lasta ja elämä oli niukkaa. Kouluihin ei torppariperheellä ollut juurikaan varaa, varsinkaan kun lapsia oli yhteensä yhdeksän. Töihin Sillanpää joutui jo nuorena, vain 12-vuotiaana. Silloin hän aloitti työt Forssan puuvillatehtaassa ja jatkoi myöhemmin Jokioisten naulatehtaassa. Kuten huomata saattaa, kova ja ankara elämä kasvatti Miina Sillanpäästä taipumattoman ja työläisten arvoja ajavan aktivistin.

Erityisen tärkeää Sillanpäälle oli, työläis-, ja yksinäisten naisten asema yhteiskunnassa. Naisilla ei 1930-luvulla ollut juurikaan oikeuksia ja varsinkin naimaton, yksinhuoltaja tai työläisnainen oli todella heikossa asemassa sosiaalisesti. Sillanpään saavutuksiin kuuluu  myös Ensikotijärjestelmän perustaminen, joka omalta osaltaan toi turvaa ja apua heikossa asemassa oleville naisille.

Suomen sosialidemokraattinen naisliitto (1900–1923) oli vasemmistolainen naisjärjestö, jonka johdossa Sillanpääkin ehti urallaan olla. Tämä kyseinen liitto oli toiminnaltaan Ay-liikkeitä vastaava ja pyrki samoihin tuloksiin sen kanssa, eli työläisten ja tässä tapauksessa erityisesti naisten olosuhteiden parantamiseen. Jokaisella ihmisellä on oma arvonsa ja oikeus hyvinvointiin, inhimillisiin työoloihin ja ihmisyyden kunnioittamiseen, hän kirjoitti jo vuonna 1921, Sillanpäälle oli myös ensiarvoisen tärkeää, oikeuden mukaisuus ja tasa-arvo, jonka hän toivoikin toteutuvan jokaisessa yhteiskunnan kerrostumassa. Toinen Sillanpään sydäntä lähellä oleva asia oli, ammattikoulutus. Sillanpää ymmärsi jo tuolloin, että paras tapa auttaa ihmisiä pois köyhyysloukusta ja saada heille paremmat ihmisoikeudet oli varmistaa ammattiosaaminen.

Tämä urhea ja aikaansa edellä oleva nainen, saikin elämänsä aikana todella paljon aikaiseksi ja maailma ja varsinkin Suomi, olisi varsin erilainen maa ilman hänen uurastustaan Varsinkin Suomen naisten, kaikissa ikäluokissa tulisi olla kiitollisia Miina Sillanpäälle hänen tekemästään työstä!